Els requeriments formatius exigits per les empreses i la mateixa societat en general han canviat i s´han especialitzat alhora que han adquirit més profunditat; els ensenyaments reglats que s´ imparteixen tant a les institucions públiques com a les privades estan fent un gran esforç per adaptar-se a aquestes ràpides transformacions, però la velocitat que caracteritza aquests canvis, les lògiques limitacions organitzatives i institucionals i el nivell de competitivitat que ha adquirit el mercat de treball demanen un suport addicional. En concret, els idiomes i les noves tecnologies, així com superar l´Educació Primària i la Secundària, refermar la Formació Professional i preparar l´ accés als estudis universitaris, són qüestions cabdals i susceptibles de rebre una atenció complementària i més específica

Leader, centre de formació és una potent eina que posem al teu abast per facilitar que les teves metes en matèria educativa i les de la teva família deixin de ser aspiracions i es facin realitat; Leader, tanmateix, persegueix que aquestes metes acabin tenint igualment la seva projecció en el món laboral i deixin pas a nous reptes que estem disposats a emprendre al teu costat.

El nostre és un equip de professionals que combina la veterania i la joventut, el rigor i la flexibilitat, una alta qualificació acadèmica amb la més diversificada experiència docent; un equip plenament conscient d´estar treballant amb persones que necessiten i mereixen un tractament individualitzat que no és cap obstacle, en cap cas, pel que respecta al foment del treball en equip i la interacció constant del grup d´ alumnes entre els seus membres i amb el mateix professor. 

No ho dubtis pas, Leader, centre de formació us acompanyarà a tu i als teus en l´ èxit acadèmic, professional i social. Us oferim un projecte personalitzat que sabrà extreure el màxim partit a les vostres capacitats i potencialitats. Amb Leader, comença la teva il·lusió i el nostre compromís. Compta amb nosaltres perquè nosaltres estem amb tu. Vine a les nostres instal·lacions a informar-te dels nostres cursos i horaris i mantindrem una primera presa de contacte.

_______________________________________________________

 

Los requerimientos formativos exigidos por las empresas y la misma sociedad en general han cambiado y se han especializado a la vez que han adquirido mayor profundidad; las enseñanzas regladas que se imparten tanto en las instituciones públicas como en las privadas están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a estas rápidas transformaciones, pero la velocidad que caracteriza estos cambios, las lógicas limitaciones organizativas e institucionales y el nivel de competitividad que ha adquirido el mercado de trabajo piden un apoyo adicional. En concreto, los idiomas y las nuevas tecnologías, así como superar la Educación Primaria y la Secundaria, afianzar la Formación Profesional y preparar el acceso a los estudios universitarios, son cuestiones capitales y susceptibles de recibir una atención complementaria y más específica.

Leader, centre de formació es una potente herramienta que ponemos a tu alcance para facilitar que tus metas en materia educativa y las de tu familia dejen de ser aspiraciones y se hagan realidad; Leader, sin embargo, persigue que estas metas acaben teniendo igualmente su proyección en el mundo laboral y dejen paso a nuevos retos que estamos dispuestos a emprender a tu lado.

El nuestro es un equipo de profesionales que combina la veteranía y la juventud, el rigor y la flexibilidad, una alta cualificación académica con la más diversificada experiencia docente; un equipo plenamente consciente de estar trabajando con personas que necesitan y merecen un tratamiento individualizado que no es ningún obstáculo, en ningún caso, en lo que respecta al fomento del trabajo en equipo y la interacción constante del grupo de alumnos entre sus miembros y con el mismo profesor.

No te quepa duda, Leader, centre de formació os acompañará a ti ya los tuyos en el éxito académico, profesional y social. Os ofrecemos un proyecto personalizado que sabrá extraer el máximo partido a vuestras capacidades y potencialidades. Con Leader, comienza tu ilusión y nuestro compromiso. Cuenta con nosotros porque nosotros estamos contigo. Ven a nuestras instalaciones a informarte de nuestros cursos y horarios y mantendremos una primera toma de contacto.